Vidensformidling

Baglandet Aarhus tilbyder at komme ud og holde oplæg eller foredrag, omkring emnet anbringelse.

Det kan være en af medarbejderne der kommer ud, og fortæller om et tema indenfor et emne der er aftalt i forvejen; det kan f.eks. være den svære overgang fra ung til voksen, kontakt til biologiske forældre, senfølger eller et andet emne I finder særlig relevant og som vi har særlig viden om.

Vi kommer ud i kommuner, interesseorganisationer, døgninstitutioner, på relevante dagtilbud, sociale indsatser, uddannelsesinstitutioner og mange andre steder.

Baglandet Aarhus er ofte tilknyttet forskningsprojekter og har fast samarbejde med VIA.

Vi har en socialrådgiverstuderende én gang årligt. Studerende er velkomne til at kontakte os med henblik på et besøg eller en samtale; desværre har vi i perioder så mange henvendelser at det ikke er alle vi kan tilbyde at komme forbi.