Medarbejdere

Marie Rasmussen
Marie RasmussenPædagog
Født 1973. Socialpædagog, systemisk narrativ terapeut samt NLP Coach

Jeg er vokset op med en mor med en bipolar lidelse, utallige indlæggelser og et alkoholforbrug, der så absolut oversteg rødvinsglasset til middagen. Usikkerheden og svigt, var det sikre og genkendelige. Har været anbragt af to omgange, kostskole og efterfølgende opholdsted.

Har mangeårig erfaring med anbragte unge, dels på døgninstitution og i egen bolig/efterværn. Været faglig leder indenfor unge området i kommunalt regi.

Er selvstændig §54 støtteperson for forældre med anbragte børn.

Bor på Djursland. Har en datter der er flyttet hjemmefra og godt på vej i livet.

Ansat i Baglandet 1-5-2018

Maries mail: marie@baglandet.org

Tone Jermiin Moll
Tone Jermiin MollPædagog
Født 1981. Socialpædagog, narrativ familieterapeut, AKT vejleder samt sorggruppeleder.

Jeg er opvokset i Nordjylland med mine forældre, biologiske lillesøster og 7 plejebørn. Mine forældre havde et socialpædagogisk opholdssted hvor vi boede alle sammen.

Jeg mistede min mor i ‘96 og far i ‘99 af blodpropper og har derfor i en ung alder stået på egne ben i den store verden. Sorg og kriser er noget jeg har haft inde på livet af flere omgange, både privat og fagligt.

Har mange års erfaring fra døgninstitutioner og opholdssteder. Udover dette har jeg arbejdet i folkeskole med fokus på børn med behov for ekstra støtte. Fx anbragte og børn med diagnoser mm.

Jeg bor på Djursland med min mand og vores tre børn.

Ansat i Baglandet 1-5-2022

Tones mail: tone@baglandet.org

Mitja
MitjaLeder
Jeg er født i 1976 og opvokset i en lille by i nærheden af Vejle. Jeg er uddannet Socialrådgiver og Cand.soc. i socialt arbejde, og har en narrativ supervisoruddannelse.

I mit arbejde som socialrådgiver har jeg arbejdet med børn, unge, familier og netværk i vanskelige og komplekse livssituationer. Jeg har arbejdet som myndighedsrådgiver, støtte-kontaktperson, udviklet åbne rådgivningstilbud, og været gruppeleder af forskellige ungegrupper, pigegrupper samt børn- og ungesorggrupper. Inden min ansættelse i Baglandet var jeg ansat som Lektor på Socialrådgiveruddannelsen i Vejle.

Jeg bor i Horsens med min familie og vores to hunde.

Ansat i Baglandet 1-2-2023

Mitjas mail: mitja@baglandet.org – telefon 31322215