Bestyrelse

Agnete P. Thomsen
Agnete P. Thomsen Formand i Baglandet i Aarhus
Uddannet socialpædagog i 1979 og har siden arbejdet med anbragte børn, unge og deres familier på forskellige døgninstitutioner.
I de 22 år som leder.
Master i socialpædagogik 2008.
Hanne Beedholm Rasmussen
Hanne Beedholm Rasmussen Bestyrelsesmedlem i Baglandet i Aarhus
Uddannet socialrådgiver i 1987.
Leder af Familieplejecentret i Aarhus kommune.
Har de sidste mange år arbejdet med både udsatte børn og unge og med handicappede børn og deres familier.
Har siden 2002 arbejdet som leder primært i Aarhus kommune.
Ango Winther
Ango Winther Bestyrelsesmedlem i Baglandet i Aarhus
Medlem af Aarhus Byråd 1994 – d.d
Medlem af Socialudvalget 2009 – d.d.
Socialdemokratiet 1975 – d.d.

Har været formand for Børn- og Ungeudvalget (Tvangsfjernelsesudvalget) i 2 byrådsperioder.

Jane Røhl
Jane Røhl Næstformand i Baglandet i Aarhus
Uddannet jurist i 2003 fra Aarhus Universitet.
Specialist i børn og unge-ret.
Tidligere ansat i Københavns kommunes Socialforvaltning, på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus og er nu leder af en familierådgivning.

Har desuden skrevet bogen Børn i Familie og socialretten. Har derudover arbejdet som konsulent for bl.a. BDO og Socialstyrelsen.

Charlotte Vindeløv
Charlotte Vindeløv Bestyrelsesmedlem i Baglandet i Aarhus
Uddannet socialrådgiver i 2007, og har dernæst arbejdet i familieafdelingen i henholdsvis Silkeborg og Horsens.
I Horsens arbejder jeg med tidlig tværfaglig indsatser på skoler og daginstitutioner.
Sidder derudover i hovedbestyrelsen hos Dansk Socialrådgiverforening, samt bestyrelsen hos De Anbragtes Vilkår.
Og så er jeg kasserer i SF Skanderborg, stedfortræder hos Smukfest og går Natteravn i Ry.