Baglandets historie

Initiativtager til Baglandet i Aarhus er Bente Nielsen. Bente var som barn anbragt på børnehjem og i plejefamilie. I erkendelse af at efterværn af unge tidligere anbragte ikke altid fungerer optimalt, startede hun i 1997 med at rådgive tidligere anbragte privat.

Sideløbende søgte hun om økonomisk støtte i SATS puljen til at oprette et Bagland i Aarhus. I april 1999 blev foreningen grundlagt ved et bestyrelsesmøde.

I maj 1999 fik Baglandet stillet lokaler til rådighed af Aarhus Kommune og havde første åbningsdag 18 maj. De næste knap fire år arbejdede Bente Nielsen sammen med forskellige andre frivillige. Primært studerende blandt andre daværende socialrådgiverstuderende Malene Møller Lauritsen.

I 2002 fik Baglandet 300.000,- kr. fra Socialministeriets SATS pulje. I 2003 fik Baglandet bevilget 3,4 millioner kr. fra SATS puljen for en 3-årig periode til og med år 2005. Dermed fik Baglandet mulighed for at ansætte tre medarbejdere på fuldtid og få egne lokaler i en lejlighed i Anholtsgade.

Oktober 2005: SATS puljen bevilliger Baglandet 4,8 millioner til fortsat drift til og med 2008.
Februar 2006: Baglandet flytter i villa på Silkeborgvej 259, 8230 Åbyhøj.
Januar 2009: SATS puljen bevilliger Baglandet penge til fortsat drift til og med 2012.
September 2012: Baglandets bevilling bliver forlænget til og med 2015.
Oktober 2012: Bente Nielsen stopper efter 13 år i Baglandet, får nyt job og flytter til København.

Malene Møller Lauritsen bliver herefter leder frem til juni 2016, hvor Rikkeline Facius overtager ledelsen af huset.

Marts 2020: Fratræder Rikkeline grundet nyt arbejde som underviser ved VIA Aarhus.

Juni 2020: Henrik Faurholt bliver ansat som leder af Baglandet

I dag er Baglandet på driftsbevilling under finansloven.