Stillingsopslag

Har du brug for en ekstra indtægt til det du i øvrigt laver, eller er du en senior, efterlønner etc, og synes du at det er for tidligt at gå på pension, så er det her muligvis det rette tilbud til dig.

Vi har en stilling på 8 timer/ugentligt til besættelse.

Hvem er vi:

Baglandet Århus, er et værested/mødested for nuværende el. tidligere anbragte unge og voksne.

Vi ligger på Silkeborgvej i Åbyhøj i et dejligt ældre hus.

Hver uge danner huset rammen for at unge og voksne med anbringelses baggrund kan mødes, snakke, hygge, spise sammen, have samvær med ligestillede og have en ramme at danne netværk i.

Vi tilbyder også støttende samtaler, terapi og bisidder funktion, samt andre støttende foranstaltninger som eksempelvis massage og Nada

Vi er udover dig, 3 ansatte i huset. 

Vi værdsætter og tilstræber at holde fagligheden højt, samtidig med at vi har en let, humoristisk og uformel omgangstone i huset.

Læs mere her: https://aarhus.baglandet.org  

Stillingens indhold:

Arbejdstiden er:

Mandag 9-12

Torsdag 14-19

Du skal lave mad i værestedet hver torsdag. Lidt eftermiddags kage, snack, brød, frugt etc og herefter aftensmad og afrydning af denne.

Mandag er der personalemøde og vi modtager mad til ugen fra Fødevarebanken (https://foedevarebanken.dk) 

Her forbereder du/vi ugen og du kan forberede menuen.

Typisk vil der være ca 10-15 der skal bespises om torsdagen.

Derudover ligger der i stillingen at du tager dig af lidt huslige områder som at sørge for at køkkenet og viktualierummet er organiseret og rent, samt at blomsterne er friske og passet.

Og sammen med os andre generelt har et øje for at huset fremtræder indbydende.

Forventninger til dig:

  • At du har et åbent og ikke fordomsfuldt sind i forhold til at være i kontakt og relation med mennesker med meget forskellige livsbetingelser
  • Kan lide at lave mad og planlægge madlavning
  • Har nemt ved at strukturere og have/ holde overblik i et køkken
  • At du kan have lyst til at samtale med brugere under madlavning, eller indimellem have nogle med til at lave med (hvis nogen har lyst)
  • At du oplever jobbet og indholdet i jobbet meningsfuldt 
  • Er møde stabil 

Har dette vagt din interesse, vil vi rigtigt gerne høre fra dig. 

Ansøgningsfrist: ?

Vi vil holde samtaler løbende.

Du kan kontakte os på:

M: henrik@baglandet.org

T: 53775603

Att: Henrik Faurholt, Leder af Baglandet Århus