Referat:

1)
Velkomst v/Henrik.
Fokus pt på at mødestedet er et trygt og nærværende sted med god energi.
Vi vil have et forløbende fokus på hvordan I kan bruge Baglandets medarbejdere bedst muligt til støttende samtaler etc.
Derudover har vi fokus på at hvordan vi kan bruge Jeres og Vores erfaringer til at skabe de bedste betingelser på anbringelsesområdet

2)
Vi havde en runde hvor alle fik mulighed for personligt at formidle hvad de synes er dejligt og betydningsfuldt for den enkelte ved at komme i Baglandet, samt derudover hvad den enkelte kunne tænke sig der var mere af.

3)
Julen 2020
Vi aftalte at holde julefesten på Elværket her i Åbyhøj igen.
Tag selv bord (inkl vegetar ret)
Dato bliver torsdag d.17.december

4)
Ønsker til aktiviteter:
Foredrag ved ”Falkemanden” (Vi aftalte at vi her i løbet af efteråret, torsdag aftener vil se serien af Alene i vildmarken som ”Falkemanden ” vinder, og afslutte det med et foredrag af ham.
Lasergame
Fremvisning af kortfilm
Racehall, gocart
At man kan låne baglandet til aktivitet uden personale på dage som ligger udenfor normal åbningstid
Søndagsåbent ind imellem
Julegave tur, Tivoli el den gamle by, hjælp til indkøb af julegaver

Evt)
Vi snakkede om hvordan brugere af Baglandet kan blive bedre til at tage ejerskab af at få nye brugere til at føle sig velkommen. Bl.a. ved mentor ordning.

Vi talte om hvor mange der ca benytter sig af Baglandet Århus. Samt at der var flere der gerne vil bruges i forhold til at tage ”ud af huset” og fortælle om Baglandet samt dele brochure ud.