Første punkt på dagsorden var præsentation af Janni.

Herudover information om at der starter en socialrådgiver praktikant, Clara – starter den 6. september.

 

Evaluering af sommerlejr – Dette blev ligeledes gjort sidste aften på lejren, så der var ikke mange yderligere kommentarer. Alle synes huset er meget fint og dejligt at være i.

Der er langt til Vrist/Harboøre hvilket kan være medvirkende til at nogle vælger turen fra. Ligeledes ville det være fint, hvis der var mulighed for fx en besøgsdag på lejren.

Vi vil gerne have et hus med samme muligheder i forhold til aktiviteter, antal personer mv. hvilket ikke har været muligt til næste sommer. Huset i Vrist/Harboøre er derfor booket til næste års sommerlejr og næste år igen bliver det et nyt hus formentlig med placering ved Ebeltoft/Djursland (man skal være ude i meget god tid ift. de store huse).

 

Aktiviteter – Der har været et okay aktivitetsniveau og der er fortsat en liste med ønsker til eventuelle aktiviteter (hænger på opslagstavlen). Denne er opdateret med de forslag og ønsker som der blev snakket om til brugermødet og man er altid velkommen til at skrive på eller komme og forslå noget. Vi vil fremover forsøge at give en melding på planlagte aktiviteter i bedre tid på facebook, så man her kan orientere sig og ellers kommer det løbende som hidtil.

 

Mødestedet – Det er besluttet at nedlægge ungegruppen, så fremadrettet vil der være åben for alle i mødestedets åbningstider – tirsdage kl. 11 – 21 og torsdage kl. 11 – 20.

Dette med det formål at flest muligt får gavn af huset. Til brugermødet var der enighed om, at det giver en god dynamik at man er fælles og ikke opdelt.

Torsdage er åben for, at man kan have gæster, kærester og børn med i Baglandet, såfremt det passer den pågældende dag (børn til kl. 19.00) Vi vil altid gerne vide besked i forvejen.

 

SMS – fremover vil der ikke længere blive sendt sms ud i forhold til åbningstider. Vi har ÅBENT med mindre i hører andet. Det er jeres ansvar at melde tilbage hvornår I kommer, så vi ved hvor mange der fx kommer til spisning mv.

Hvis der er særlige aktiviteter eller arrangementer skriver vi fortsat ud om dette.

Tak for et godt brugermøde 🙂